Reklamacja i gwarancje

Reklamacja i gwarancja

  1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe. Produkty sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta, na warunkach określonych w pisemnie udzielonej przez producenta gwarancji.
  2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o właściwe przepisy dotyczące rękojmi.
  4. Reklamację należy zgłosić elektronicznie na adres e-mail: reklamacje@tcmeble.pl lub poprzez formularz reklamacyjny na stronie Sklepu.
  5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  7. Po skutecznym odstąpieniu od Umowy, produkt należy odesłać na adres magazynu sklepu: TC MEBLE ul. Lubliniecka 118; 46-380 Dobrodzień.

Formularz reklamacyjny